INFORMACE - Společenství vlastníků Rozcestí 721/1

Společenství
VLASTNÍKŮ ROZCESTÍ 721/1
Společenství
VLASTNÍKŮ ROZCESTÍ 721/1
Přejít na obsah
Ústí nad Labem
SÍDLIŠTĚ POD VYHLÍDKOU, KRÁSNÉ BŘEZNO
INFORMACE
Informace pro členy společenství vlastníků bytových jrdnotek, upozornění na povinnosti a novinky v legislativě, vyhlášky a zákony.
POPLATEK ZA ODPAD
Od roku 2023 je v Ústí nad Labem opět zavedena povinnost platit poplatek za odpad. Týká se všech osob starších 18 let, nebo majitelů nemovitostí na území města. Poplatek činí 720 Kč ročně, pro osoby nad 65 let 360 Kč. Poplatek je možné uhradit na inkasním oddělení magistrátu, nebo bankovním převodem na účet 882833329/0800. Jako variabilní symbol je potřeba uvést své rodné číslo bez lomítka. Poplatek musí být uhrazen nejpozději 30. 6. 2023, případně jej lze uhradit ve dvou rovných splátkách, první do 30. 6. a druhá do 31. 10. 2023. Kompletní informace včetně formulářů naleznete zde.

POVINNOST VLASTNÍKŮ
S účinností od 1.7.2020 vešla v platnost novela občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.), která kromě jiného upravuje i povinnosti vlastníka bytové jednotky vúči osobě odpovědné za správu domu (SVJ). Vkládají se odstavce 1 a 3, kdy musí vlastník předem oznámit stavební úpravu uvnitř svého bytu a předem oznámit podnikání nebo jinou činnost v bytě.

UPOZORNĚNÍ PRO VLASTNÍKY
V případě převodu vlastnického práva k jednotce jsou povinni podle § 7a odst. 3  písm. b) zák. č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, předat kupujícímu nebo nájemci bytu "Průkaz  energetické náročnosti budovy" nejpozději při podpisu kupní resp. nájemní smlouvy. Dále jsou povinni podle § 1186 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  zákoník, ve znění zák. č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony, doložit nabyvateli potvrzením osoby odpovědné za správu domu, jaké dluhy související se správou domu a pozemku přejdou na nabyvatele jednotky, popřípadě, že takové dluhy nejsou tzv. "Potvrzení o bezdlužnosti".

©  2023 Petr Trnovec
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ROZCESTÍ 721/1
Rozcestí 721/1, 400 07 Ústí nad Labem
spolecenstvi@rozcesti721.cz
+420 778 222 721

Návrat na obsah