Povinnost při převodu jednotky

VLASTNÍKŮ ROZCESTÍ 721/1
VLASTNÍKŮ ROZCESTÍ 721/1
Přejít na obsah

Povinnost při převodu jednotky

Společenství vlastníků Rozcestí 721/1
Zveřejněna v Vlastníci · 1 Srpen 2020


V případě převodu vlastnického práva k jednotce jsou povinni podle § 7a odst. 3  písm. b) zák. č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, předat kupujícímu nebo nájemci bytu "Průkaz  energetické náročnosti budovy" nejpozději při podpisu kupní resp. nájemní smlouvy. Dále jsou povinni podle § 1186 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  zákoník, ve znění zák. č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony, doložit nabyvateli potvrzením osoby odpovědné za správu domu, jaké dluhy související se správou domu a pozemku přejdou na nabyvatele jednotky, popřípadě, že takové dluhy nejsou tzv. "Potvrzení o bezdlužnosti".


Zatím nejsou k dispozici žádné recenze.
0
0
0
0
0
©  2023 Petr Trnovec
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ROZCESTÍ 721/1
Rozcestí 721/1, 400 07 Ústí nad Labem
spolecenstvi@rozcesti721.cz
+420 778 222 721

Návrat na obsah