předpisy - Společenství vlastníků Rozcestí 721/1

Přejít na obsah
předpisy
interní směrnice, které musí všichni členové společenství i jejich nájemci dodržovat

Předmětem činnosti společenství je správa, provoz a opravy společných částí domu a zabezpečování dalších činností spojených s provozem domu.
Účelem domovního řádu je, aby byl dům řádně užíván, udržován na požadované úrovni, aby bylo zabráněno jeho poškozování a znehodnocování. Dodržováním zásad popsaných v domovním řádě je možné předcházet škodám, zajistit bezpečnost při užívání domu, a snižovat náklady při jeho údržbě a opravách.
Směrnice provozu kamerového systému, tato směrnice stanoví postupy pro zpracování, uchovávání a správu záznamů pořízených kamerovým systémem, který je provozován v domě v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a GDPR.
Pravidla pro užívání čipů pro vstup do domu. Všechny přístupové čipy ke vchodovým dveřím do domu jsou majetkem Společenství vlastníků Rozcestí 721/1. Směrnice stanoví pravidla pro vydání přístupových čipů jednotlivým uživatelům bytů.
Požární řád a Požární poplachová směrnice, upravují základní zásady zabezpečování požární ochrany v domě a vymezují činnost osob při vypuknutí požáru.
chcete nám napsat?
použijte tento formulář a napište výboru společenství. Pole označená "hvězdičkou" jsou povinná!
Společenství vlastníků Rozcestí 721/1
© 2014 - 2019  Petr Trnovec
Společenství vlastníků Rozcestí 721/1
© 2014 - 2019  Petr Trnovec
Společenství vlastníků Rozcestí 721/1
© 2014 - 2019  Petr Trnovec
Společenství vlastníků Rozcestí 721/1
© 2014 - 2019  Petr Trnovec
Návrat na obsah