Informace - Společenství vlastníků Rozcestí 721/1

Přejít na obsah
Odkládání předmětů u odpadových nádob

je černá skládkapokuta až 50 000 Kč

Upozorňujeme na zákaz odkládání nepotřebných předmětů u kontejnerů. Černá skládka je z pohledu zákona všechno, co není v koši nebo v kontejneru. Zákon č. 185/2001 Sb. (Zákon o odpadech) § 69 odst. 2) „Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpady mimo vyhrazená místa“. Za tento přestupek lze uložit pokutu 50 000 Kč. Zároveň se dopouští porušení domovního řádu čl. V. odst. 6, za který může být uložena smluvní pokuta.

Výbor upozorňuje prodávající vlastníkykupující vlastníky

že v případě převodu vlastnického práva k jednotce jsou povinni podle § 7a odst. 3  písm. b) zák. č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, předat kupujícímu nebo nájemci bytu "Průkaz  energetické náročnosti budovy" nejpozději při podpisu kupní resp. nájemní smlouvy.

Dále jsou povinni podle § 1186 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  zákoník, ve znění zák. č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony, doložit nabyvateli potvrzením osoby odpovědné za správu domu, jaké dluhy související se správou domu a pozemku přejdou na nabyvatele jednotky, popřípadě, že takové dluhy nejsou tzv. "Potvrzení o bezdlužnosti".
Společenství vlastníků Rozcestí 721/1
778 222 721
spolecenstvi@rozcesti721.cz
DS: nndrzae
Stanovy
Domovní řád
Kamerový systém
Čipový systém
Požární řád
PO směrnice
© 2014 - 2020 Petr Trnovec
Kontaktní formulář
Návrat na obsah