Čipový systém - Společenství vlastníků Rozcestí 721/1

Přejít na obsah
Pravidla pro užívání čipů pro vstup do domu

Všechny přístupové čipy ke vchodovým dveřím do domu jsou majetkem Společenství vlastníků Rozcestí 721/1. Pro vydání přístupových čipů jednotlivým uživatelům bytů platí následující pravidla:

1. Všichni majitelé bytových jednotek pronajímající své byty v domě obdrží jeden čip pro vstup do domu, pokud majitel vlastní v domě více bytových jednotek, dostane na své jméno pouze jeden čip

2. Všechny osoby užívající byty v domě (vlastníci, nájemníci a podnájemníci) obdrží po jednom přístupovém čipu s podmínkou, že jsou řádně nahlášeni u správce Společenství jako uživatelé bytů

3. Za nezletilého převezme přístupový čip jeho zákonný zástupce

4. Dětem předškolního věku nebudou přístupové čipy vydány

5. Všechny přístupové čipy budou vydány pouze osobně v kanceláři Společenství oproti podpisu

6. Přístupové čipy se nebudou zasílat poštou ani nebudou vydávány třetí osobě

7. Pokud bude uživatel bytu požadovat vydání dalšího přístupového čipu pro svého blízkého příbuzného, bude mu účtována vratná záloha 300,- Kč. Přístupový čip bude vydán pouze osobě, které je čip přidělen a oproti podpisu. V případě vrácení nepotřebného čipu, bude záloha navrácena

Pokud majitel bytové jednotky bydlí mimo obec, bude mu přístupový čip vydán ve smluvený den a hodinu po předchozí domluvě s výborem Společenství.

Pokud vlastník bytové jednotky byt prodá, je povinen čip pro vstup do domu neprodleně vrátit výboru Společenství, nebo správci. Pokud tak neučiní, bude mu účtována náhrada ve výši přístupového čipu, čip bude vymazán z databáze a novému vlastníku bude vydán přístupový čip nový oproti podpisu.

Pokud se nájemníci či podnájemníci odstěhují, jsou povinni osobně vrátit všechny přístupové čipy výboru Společenství, nebo správci, nikoliv vlastníku bytu, jehož byli nájemníky či podnájemníky. Tyto čipy budou vymazány z databáze a noví nájemníci či podnájemníci dostanou přístupové čipy nové oproti podpisu.

Pokud některý z vlastníků, nájemníků či podnájemníků čip výboru Společenství, nebo správci záměrně nevrátí, bude tento čip vymazán z databáze a majiteli bytu bude naúčtována náhrada ve výši přístupového čipu.

Při ztrátě nebo záměrném poškození přístupového čipu bude takovýto čip vymazán z databáze a vlastník bytové jednotky, nájemník či podnájemník, je povinen toto nahlásit výboru, bude mu naúčtována náhrada ve výši ceny čipu a dostane přístupový čip oproti vratné záloze 300,- Kč.

Všechna tato vydaná opatření slouží jako ochrana vlastníků bytových jednotek, nájemníků a podnájemníků v domě a jako prevence nekontrolovaného pohybu cizích osob v domě.

Pravidla pro užívání čipů pro vstup do domu mohou být měněna nebo doplňována na základě nově vzniklých potřeb. Náměty k jejich doplnění nebo úpravám má právo podávat každý z vlastníků bytu. Schvalování doporučených změn se provádí na schůzi Společenství vlastníků.

Tato pravidla pro užívání čipů pro vstup do domu schválil výbor Společenství „Rozcestí 721/1“ Ústí nad Labem na své schůzi ze dne 8. 5. 2014 v Ústí nad Labem.


Petr Trnovec      Jan Korčík
Společenství vlastníků Rozcestí 721/1
778 222 721
spolecenstvi@rozcesti721.cz
DS: nndrzae
Stanovy
Domovní řád
Kamerový systém
Čipový systém
Požární řád
PO směrnice
© 2014 - 2020 Petr Trnovec
Kontaktní formulář
Návrat na obsah